Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 

Pěstování konopí

Úvod:
Pestování marihuany v domácnosti (indoors) je alternativou, pokud nemáte možnost pestování venku, napr. v kukuricných polích nebo nekde na odlehlém míste. Nebo nechcete riskovat udání "aktivních" sousedu, poprípade se nechcete dockat prekvapení, že již nekdo za vás "sklidil, aniž by sel"... Mimoto je pestování marihuany z pohledu policie trestné a muže vás cekat i nepríjemné prekvapení z jejich strany, pokud nejste dost opatrní. A pak, když máte rostlinku(y) doma, mužete s radostí sledovat, jak rostou, opatrovat je a treba si s nimi i povídat. Dále je jasné, že když je máte "u sebe" je možné jim venovat maximum péce.
Kdo muže pestovat?
Jedním slovem - každý. I když jste nemeli predchozí zkušenosti s pestováním doma, mužete dostat krásnou úrodu marihuany, pokud se jen trošku budete rídit nekolika radami v tomhle slohovém útvaru..:-) A treba, když jste meli s pestováním "indoors" nejaké problémy v minulosti, možná vám tenhle clánecek pomuže. Pestování marihuany je jednoduché a dá se shrnout do 4 kroku:
Sehnání semen. Jestliže ješte žádné nemáte, mužete poprosit prátele, aby vám nejaké to semínko z dobré marihuany, na kterou nekde treba narazí, schovali. Nebo se najde pár lidí, kterí mají už vytvorenou nejakou "banku semen" a budou ochotni vám nejaká semena venovat, výmenou za trochu finálního produktu. Je pravdepodobné, že vám i poradí, jak na to.
Klícení semen. Jednoduše dejte semena na vlhkou pudu. Nejlepší je ale, aby byla semínka již naklícená, címž máte jistotu, že vám neco vyroste. K naklícení semen je treba vlhký papírový ubrousek nebo houba. Semena dejte mezi 5-6 vrstev ubrousku a nebo do dírek v hoube. Vata není vhodná, protože její vlákna se zamotají s klíckem a pri vytahování naklícených semínek se klícek muže poškodit. Nechte ubrousky (houbu) vlhkou, ne však mokrou. Semínka mohou vyklícit již behem 1 dne, avšak vetšinou vyraší v nekolika dnech, nekdy jim to trvá i týden.
Zasazení mladých rostlinek. Hned jak semínka vyklící, je preneste na vlhkou pudu a opatrne je prekryjte tenkou vrstvou pudy.
Dodávka svetla. Svetlo zárivek je tou nejlepší možností. Poveste svetlo asi 5 cm nad pudu a po tom, jak se objeví rostlinka, je zvednete. Ale vždy jen o tolik, aby mezi nimi a rostlinkou zustával rozdíl okolo 5 cm. Zní to jednoduše, že?:-) Budete-li dodržovat tyto 4 kroky, vypestujete si rostlinu Cannabis sativa. Abyste dosáhli urcité kvality a dostatecne veliké úrody v rozumném case, je treba vzít na vedomí pár detailu.

Puda:
Vaší první starostí, po sehnání semen, je puda. Použijte tu nejlepší, kterou jen najdete. Šetrení na pude se z dlouhodobého pohledu nevyplácí. Použijete-li nesterilizovanou pudu, na 100% v ní najdete nejaké parazity, pravdepodobne príliš pozde, než aby rostlinu zachránilo presazení do "cisté" pudy. Kvalitní pudy najdete v každé prodejne se zahrádkárskými pomuckami nebo v kvetinárstvích. Kvalitní puda by mela mít následující vlastnosti:
·Mela by dobre odvádet vodu (dobré drenážní schopnosti). Tzn., mela by obsahovat urcité procento písku, perlitu nebo nejakého porézního kamene.
pH by se melo pohybovat mezi 6,5 a 7,5, jelikož marihuana si nevede dobre v kyselých pudách. Vysoce kyselá puda povzbuzuje rostlinu smerem k prevládnutí samcího pohlaví, což není naším cílem.
Puda by mela samozrejme obsahovat i humus, kvuli zachycování a do-dávce vlhkosti a živin.
Chcete-li použít svou vlastnorucne namíchanou pudu, mužete použít tento recept: smíchejte 2 díly rašeliny s jedním dílem písku a jedním dílem perlitu nebo porézního kameniva vždy k získání 16 litru zeminy. Otestujte pH vaší pudy lakmusovým papírkem nebo pomocí testovací soupravy (mela by být k dostání ve výše uvedených obchodech) nebo pH-metrem (to už je pro snoby..:-)). Ke zvýšení pH dodejte približne 300 g vápence na 10 kg pudy. Dojde ke zvýšení pH približne o jeden bod (je treba trochu experimentovat). Trváte-li na tom, že použijete hlínu, kterou jste nakopali nekde za domem v zahrádce, je doporuceno ji sterilizovat. A to pecením v troube pri teplote minimálne 120°C. Predem ji ovšem musíte navlhcit, a pripravte se také na rychlou evakuaci domu, protože pri pecení hlína strašne smrdí. Potom pridejte 1 polévkovou lžíci hnojiva na každých 4-5 litru pudy a porádne promíchejte. Lepší ovšem je, když utratíte za pudu pár korun v obchode.
Kvetináce, neboli kvetníky
Poté, co jste si pripravili pudu, je treba se poohlédnout po vhodném kvetináci nebo jiné nádobe. Tato nádoba by mela být také sterilizována, zvlášte bylo-li v ní již dríve neco pestováno. Velikost nádoby je úzce spjata s velikostí (a i vším okolo) budoucí rostliny. Meli byste plánovat ne více než jedno presazování, protože presazování je pro rostlinu jistým šokem, po kterém se vzpamatovává a na urcitou dobu zpomalí svuj rust, ci jej dokonce zastaví. První kvetinác by nemel být vetší než 15 cm v prumeru a muže být hlinený nebo plastický. K presazení si pripravte vetší nádobu tak, že ji naplníte pudou a uprostred necháte dulek o rozmerech odpovídajících kvetináci, ve kterém doposud rostlinka žije. Malý kvetinác otocte vzhuru dnem a podle všech zkušeností by vám mela rostlina i s pudním balem vypadnout. Pokud se tak nestane, stací horním okrajem kvetináce jemne uderit o stul a rostlina i pudním balem vypadne. Další, elegantnejší, metodou je pestovat mladé rostlinky v kelímcích vyrobených z lisované rašeliny, které se po presazení do vetší nádoby samy rozloží, dovolí korenum prorust skrz ne a ješte dodají živiny. Vetší nádoba by mela mít objem minimálne 10 litru. Marihuana nemá ráda, když jsou její koreny nejak omezeny nebo sevreny v malém prostoru. Je težké pak znovu presazovat 150 cm vysokou rostlinu a tedy plánujte s predstihem. A rostlina skutecne bude veliká. Malé rostlinky by mely být pripraveny k presazení do jejich stálého "domova" již po 2 týdnech. Dbejte starostlive o ne behem prvního (až druhého) týdne v novém "bydlišti". Nepripustte nejaké omezování a škrcení korenu, protože rostlina si už nepovede dobre, jsou-li jednou její koreny nejak omezovány nebo stísneny.
Hnojivo
Marihuana má ráda dostatek živin, ale mužete ji také poškodit, jste-li moc horlivý. Nekterá hnojiva mohou rostlinu spálit a poškodit koreny, jsou-li použita ve vysokých koncentracích. Vetšina kupovaných pud má dostatek živin pro rust rostliny v prvních 3-4 týdnech a tedy se o dodávání nemusíte starat. Nejduležitejší vecí na zapamatování je, že rostlinu si musí zvykat postupne na zvyšující se dávky. Zacnete s vysoce redeným hnojivem a postupne koncentraci hnojiva v roztoku zvyšujte. Snažte se používat hnojiva, která nemení pH pudy, což mnoho hnojiv delá. Obecne všechna hnojiva pH snižují, címž ji delají kyselejší. Proto pro jistotu obcas zkontrolujte pH pudy a když tak použijte opet vápenec. Jak tak cas ubíhá, množství solí, vzniklých rozkladem hnojiva, zpusobuje rust kyselosti pudy a obcas koncentrace solí vede k zakrnení rostliny a hnednutí listu. Také behem casu, jak rostlina stárne, se koreny stávají méne efektivní pri získávání živin. Abyste se vyvarovali koncentrování solí v pude a zajistili rostline dostatek živin, je zapotrebí zacít hnojit rostlinu, ve veku zhruba 6 týdnu, listove. Rozpustte proto hnojivo ve vlažné vode a tímto roztokem postríkejte prímo listoví. Listy absorbují hnojivo prímo do jejich cévek. Budete-li pokracovati v pridávání hnojiva do pudy, musíte si dát pozor na predávkování rostliny hnojivem. Nezapomente zvyšovat množství živin rostline postupne. Marihuana vypadá, jako že je schopna spotrebovat tolik hnojiva, kolik jí dáte, pokud si ale na nej bude zvykat postupne. Behem prvních zhruba 3 mesícu hnojte rostlinu co pár dní. Jakmile se rust listu zpomalí, prísun hnojiva rostline by mel být snížen také. Nikdy nehnojte rostlinu pred tím, než ji budete chtít sklízet, nebot prísun živin podporuje rust listoví a zpomaluje tvorbu aktivních látek (o ty nám jde, že? :-)).
Svetlo:
Bez svetla rostlina neroste. V zemích, kde marihuana roste nejlépe, je zdrojem svetla slunce. Množství svetla a délka vegetacní období v techto zemích zpusobuje, že zde jsou rostliny veliké, skoro jako stromy... V našich zemepisných šírkách intenzita svetla a délka vegetacního období není tak velká, abychom dosahovali velikosti a kvality rostlin pestovaných napr. v Jižní Americe nebo jiných tropických zemích. Odpovedí na problém nedostatku slunecního svitu, zvlášte v zimních mesících, zkráceného vegetacního období a i jiných problému, je pestování "indoors" za simulovaných podmínek. V tomto prípade platí, že cím více svetla, tím lépe.
Je mnoho druhu umelých typu svítidel a každý z techto druhu má na rostlinu jiný úcinek. Bežná žárovka emituje nekteré vlnové délky svetla, které rostlina využívá, ale také emituje vysoké procento tech vlnových délek v cervené oblasti a v oblasti infracervené (cili teplo), které zpusobují, že se rostlina zameruje na rust stonku. Tohle zpusobí, že rostlina se vytahuje do výšky za svetlem a je slabá. Je nekolik druhu žárovek. Jeden z nich emituje vetší procento svetla v cervených a modrých vlnových délkách než normální žárovka. Je to sice zlepšení, ale má i nedostatky. Napr. tyto žárovky jsou horké a tudíž je nemužeme umístit do blízkosti rostlin. V dusledku toho se rostlina musí stále vytahovat a je zde nebezpecí, že slabý stonek se muže zlomit. Cervená vlnová pásma svetla zpusobují tedy rust stonku, což není pri pestování marihuany hlavním cílem. Tím je rust listoví, a to ze zcela zrejmých duvodu.
Jako ideální se jeví použití zárivek. Jsou také nazývány studeným svetlem. Emitují dostatecné množství svetla v oblasti modrých vlnových délek, a to je práve to, co rostlina k rustu potrebuje. I zde platí, že cím vetší výkon zárivky, tím rychleji rostlina poroste. Cili nakupovat v rámci vašich financních možností co nejsilnejší zárivky. Pod silnými zárivkami se dá vypestovat rostlina vysoká 100-140 cm vysoká již po dvou mesících. Pod temi nejsilnejšími mužete dosáhnout i denního prírustku okolo 5 cm. Jedinou prekážkou pro porízení techto vysokovýkonostních zárivek je jejich cena. Ale stojí za to...:-)
Tak ted kdy máte vyrešenu problematiku svetla, vyvstává otázka, kolik svetla rostline doprát. Dospívání vaší rostliny závisí na množství svetla, které denne dostává. Cím delší perioda tmy, tím rychleji rostlina zacne kvést. Obecne tedy platí, cím méne tmy denne v prubehu prvních 5-6 mesícu, tím lépe. Cím je rostlina starší pred tím, než zacne kvést, tím lepší je konecný produkt. Poté, co rostlina zacne kvést, se její metabolismus rapidne zpomalí tak, že se již kvalita nezvyšuje s vekem, jak tomu bylo v období pred zapocetím kvetu. Celé je to tedy o tom, nechat rostlinu, predtím než vyrazí do kvetu, co nejdéle rust, aby se obsah užitecných látek dostal na nejvyšší možnou míru v dobe sklizne. Jednou z jistých cest, jak bránit vaší rostline v nasazení kvetu, je mít svetlo zapnuto celý den (- není to ovšem ideál, protože i rostliny se musí pár hodin "vyspat" a odpocinout si). Obcas se i presto stane, že nekterá rostlina vykvete dríve, ale výjimka potvrzuje pravidlo. Dostávají-li vaše rostliny 12 hodin svetla denne, pravdepodobne dospejí a budou kvést ve 2-2,5 mesících. Pri 16 hodinách v 3,5-4 mesících, a pri 18 hodinách v 4,5-5. Tyto údaje jsou jen orientacní. Dobrým nápadem je použití nejakých casovacu, které jsou snadno nastavitelné, a i bez vaší prítomnosti zabezpecují rostlinách potrebnou dávku svetla a zároven zabezpecují, že je délka osvetlení každý den konstantní.
Teplota a vlhkost:
Ideální teplota pro dobu osvetlování je mezi 20 a 26 °C, a pro dobu tmy o 7-10°C nižší. Místnost, ve které budete pestovat, by mela být, pokud možno, relativne suchá. Co potrebujeme, je pryskyricný povlak na listech a aby toto rostlina vytvorila, je potreba ji "presvedcit", že jej opravdu potrebuje pro svou ochranu pred vysycháním. V extrémne vlhké místnosti rostliny vytvorí veliké široké listy a neprodukují tolik pryskyrice. Nesmíte nechat vystoupit teplotu v suché místnosti moc vysoko, protože rostlina pak nemuže dostatecne rychle asimilovat potrebné množství vody pomocí korenu a listy zacnou hnednout.
Marihuana rostoucí v teplé a suché místnosti bude mít užší listy než ta, která vyrustá ve vlhké. Prícinou je, že v suché atmosfére rostlina lépe dýchá, protože se vlhkost i odpadní látky z listu rychleji odparují. Ve vlhkém prostredí se nemohou vyparovat tak rychle. V dusledku toho musí být listy širší s vetším povrchem, aby se odpadní látky rychleji odstranily. A protože široké listy produkují méne pryskyrice než úzké, tak v gramu užších listu bude více aktivních látek než v gramu listu širokých. Sice muže být hmotnost sušených listu ze "širokolistnaté" rostliny vyšší, ale vetšinou nepestujeme svou vlastní marihuanu pro kvantitu, ale pro kvalitu.
Protože pryskyrice v marihuane slouží k zabránení usychání listu, je pravdepodobné, že najdeme více pryskyrice v listech rostlin pestovaných v suchých místnostech, než v místnostech vlhkých.
Vetrání:
Správné vetrání v místnosti, kde pestujete je velmi duležité. Cím více rostlin v místnosti, tím duležitejším faktorem se vetrání stává. Rostliny dýchají svými listy. Jimi se také "cistí" od odpadních látek, které svým metabolismem vyprodukovaly. Není-li zajišteno kvalitní vetrání, póry v listech se ucpou a rostlina uhyne. Je-li ovšem dostatecný pohyb vzduchu, odpadní látky se mohou snadno odparit, rostlina muže dýchat a zustane zdravá.
V malých místnostech, nebo pestujete-li marihuanu napr. ve skríni (i to jde, za predpokladu dostatecného prísunu svetla, zárivky pri svém tvaru jsou ideální pro tento druh pestování), kde máte jen nekolik rostlin, stací pravdepodobne ke vetrání i jen otevrení dverí když rostliny kontrolujete. Ackoliv je možno vypestovat zdrave vypadající rostliny ve špatne ventilovaných místnostech, prece jen budou vetší a zdravejší, jestliže mají dostatecný prísun cerstvého vzduchu. Jestliže strávíte dostatek casu v místnosti, budou vaše rostliny rust lépe, protože budou používat váš vydechovaný CO2. Nekdy je to opravdu obtížné zabezpecit dodávku vzduchu do vaší místnosti, protože je vetšinou schována nekde ve sklepe nebo na pude. V tomto prípade obycejný vetrák pomuže aspon k nejaké cirkulaci vzduchu. Zároven stimuluje rostliny k vytvorení silného a zdravého stonku. Casto se stává, že v domácím prostredí pestované rostliny nevytvorí dostatecne silný stonek, protože se nemusí potýkat s vnejšími vlivy, jako je vítr a déšt. Ackoliv na druhou stranu rostlina venuje více energie na tvorbu listu a pryskyrice namísto tvorby stonku.
Zavlažování:
Máte-li v blízkosti zdroj cisté prírodní vody, je to celkem jednoduché - použijte ji. Vetšina z nás ale používá vodu dodávanou z mestských vodáren. Obsah pridávaných látek je ruzný, zvlášte pak chlóru. Lidé se již za ty roky naucili, jak jej odstranovat nebo jak se s ním vyrovnat. Ale vaše rostlina nebude mít cas zvykat si a tím pádem se o to musíte postarat sami. Chlór se vyparí z vody behem 24 hodin, pokud vodu necháte stát v otevrené nádobe. Odstátá voda pak má i druhý úcel: ohreje se na pokojovou teplotu a tím nevystavíte rostlinku šoku, který by mohla dostat pri zálivce studenou vodou. Vždy používejte k zálivce vodu nejméne o pokojové teplote. Muže být i trochu vlažná. Má-li voda opravdu moc chlóru, mužete použít nejaký prostredek na snižování obsahu, který byste meli dostat v prodejne s rybickami nebo v potrebách pro chovatele. Nejduležitejší vecí na zalévání je, že se to musí delat porádne. Je možno zalévat rostlinu v desetilitrové nádobe až jedním litrem vody. Cílem je dostat pudu vlhkou od povrchu až po dno nádoby. Budete-li zalívat malým množstvm, i když casto, zvlhcíte pouze horní cást pudy a koreny rostliny se zacnou obracet vzhuru smeren k vode. Druhou duležitou vecí pri zalévání je mít nádobu s dobrým odvodnením - drenáží. Meli byste mít ve dne nekolik der, aby prebytecná voda mohla odtéct. Je-li nádoba bez drenáže, pak se voda bude hromadit ve spodní cásti a bude zpusobovat rust kyselosti pudy, plísen nebo hnití korenu. Jak už bylo receno dríve, puda musí umožnit odtok vody a nesmí se stávat tvrdou nebo vytváret nejaký pevný obal. Jestliže jste do pudy pridali písek a perlit, jak bylo receno, nemeli byste mít problémy. Ke zjištení, kdy zalévat, proste strcte prst do hlíny. Cítíte-li vlhkost, mužete den nebo dva se zálivkou pockat. Hlína na povrchu je vždy vlhcí než ta, která je hloubeji. Rostlinu mužete prelít stejne snadno, jako ji nechat príliš suchou, ale suché období prežije úspešneji, než prehnané zalévání. Zalévejte když vodu rostlina potrebuje a nezalévejte, když ji nepotrebuje..:-)
Škudci:
Mužete-li zabránit ve výskytu hned ze zacátku, tím lépe. Když už je jednou rostlina napadena, budete pravdepodobne bojovat se škudci po celou dobu života rostliny. Predejít škudcum se dá použitím sterilizované pudy a nádob, a nevnášením jiných rostlin do pestební místnosti. Máte-li nejaká domácí zvírata, nedovolte jim vstupovat do místnosti, protože mohou ve své srsti donést škudce zvencí. Pravidelne kontrolujte rostlinu a hledejte známky hmyzu, skvrn, dírek v listech, hnednutí vrcholku listu a uvadlých vetvicek. Najdete-li navzdory všem opatrením na vaší rostline nejaké škudce, je cas k postriku nejakým insekticidem. Musíte použít neco, co zabije škudce a ne vás. SPIDER MATES (Tetranychidae) jsou pravdepodobne prícinou vašeho trápení. Jsou to skoro mikroskopictí škudci a težko se hledají. Na listech zanechávají síte podobné pavoucím. Zanechávají za sebou také malé dírky v listech. První vecí, které si asi všimnete, je, že rostlina vypadá sklesle a nemocne. Sají enzymy z listu a jako dusledek se objevuje ztráta zelené barvy a lesku. Obcas listy vypadají jako napadeny nejakou houbou. Vajícka jsou velmi malé cerné tecky. Použijte treba i lupu a podrobne prozkoumávejte rostlinu. Zkoumejte také listy zespodu. Tyto škudce najdete sedet na povrchu stejne jako zespod listu. Cím dríve zacnete se škudci bojovat, tím dríve budete mít od nich pokoj. K hubení SPIDER MATES (Tetranychidae) používejte prípravky, které obsahují tyto dve slouceniny: keltan (kelthane) a malateon (malatheon). Obe látky jsou smrtelné lidem a domácím zvíratum stejne jako škudcum. Ale nemusíte mít obavy, tyto látky se asi po deseti dnech detoxifikují. Tedy mužete v pohode marihuanu kourit po deseti dnech po postriku. Tyto látky bohužel zabíjí jen dospelé jedince a tak pravdepodobne budete muset postrik opakovat co ctyri dny po dobu 2 týdnu, aby jste meli jistotu, že jste zabili všechny dospelé jedince, než zacnou klást opet vajícka. Delejte vše peclive, protože jediný vajícka kladoucí SPIDER MATES (Tetranychidae) stací, aby se populace behem krátké doby obnovila. A i pres vaši chemickou ofenzívu je skoro jisté, že jeden nebo dva jedinci prežijí.
Vidíte-li kolem rostlin lítat malé bílé mušky, tak si mužete být jisti, že vaše chemická válka bude pokracovat. Tyto mušky jsou odolné skoro proti všem insekticidum. Duležité je znicit je již v jejich larválním stadiu, protože larvy delají nejvíce škod na listech. Budete muset zachovat stejnou strategii boje, jako u SPIDER MATES (Tetranychidae).
Další metodou muže být použití mýdlových vlocek. Rozpustte vlocky ve vlažné vode a míchejte, dokud se nevytvorí pena. Potom tímto roztokem postríkejte vaši rostlinu. Nevýhodou je, že když rostlinu pred nebo tesne po sklizni porádne neumyjete, budete mít v ústech pri kourení pocit mýdla.
Zaštipování:
Zaštipování nemusí být vždy nutné. Duvod, proc se delá je, že podporuje sekundární rašení a umožnuje svetlu pronikat k nevyvinutým listum. Nekteré typy marihuany jsou prirozene husté a bohaté, a když nejsou zaštipovány nebo stríhány, tak míza proudí nerušene až do vrcholku, kde se vytvárí kvety plné pryskyrice. Na druhou stranu, když se vám zdá, že je vaše rostlina moc vysoká a tenká na vek trí týdnu, pak pravdepodobne potrebuje zaštípnout, aby z ní vyrostla pekná listnatá rostlina. Tedy, ve veku trí týdnu by mela mít nejméne dve sady vetví a nebo 4 shluky listu a vrchol. K zaštípnutí stací, když normálne odrežete vrcholek hned nad místem, kde se stýkají dve protilehlé vetvicky. K rovnému a cistému rezu použijte žiletku. Chcete-li, mužete nechat vrcholek zakorenit ve vode s prídavkem nejakého korenového aktivátoru. Po objevení korenu vrcholek zasadte a on by mel vyrust v novou rostlinu. Budete-li nechávat vrcholek korenit ve vode, je treba jej nyní seríznout šikmo, aby byl vode vystaven co nejvetší povrch. Výhodou zaštipování je, že rostlina vyrazí do více vrcholku, více vrcholku rovná se více aktivních látek, a tom je celá hra. Pokaždé, když odríznete vrcholek, rostlina vyrazí se dvemi novými vrcholovými vetvemi z místa pod rezem, kde se stýkají vetve. Zaštipování také povzbuzuje spodní vetve k rychlejšímu rustu, než normálne, kdyby rostlina nebyla zaštipována.
Sklízení, sušení a skladování:
Tak tedy máte vypestovánu svou marihuanu a budete ji chtít správne usušit a skladovat, aby pri korení byla jemná a "nekousala". Mužete zabránit nepríjemné chuti chlorofylu u "domácky" pestované marihuany nekolika zpusoby tak, aby marihuana mela jemnou a vyzrálou chut, místo chuti ostré.
Za prvé, vytáhnete rostlinu i s koreny a celou ji poveste na 24 hodin koreny vzhuru. Pak obalte rostlinu papírem nebo velkým papírovým pytlem s otevreným vrcholem a nechte takto rostlinu viset další 3 až 4 dny, dokud se vám listy nezdají suché na dotek. Nyní stáhnete listy ze stonku a dejte je do sklenené nádoby s víckem. Nestlacujte listy príliš silne, protože je treba, aby se k nim dostal vzduch. Hlavním nebezpecím pri sušení a skladování je plísen. Jsou-li listy moc vlhké v case, kdy je dáváte do sklenice, zacnou plesnivet, a protože plísen nicí aktivní látky, znicí i vaši marihuanu. Meli byste kontrolovat sklenici denne a cítíte-li kyselé aroma, vyndejte marihuanu ven a rozprostrete ji na papír nebo noviny, aby mohla rychle uschnout. Nekterí pestitelé doporucují skladovat marihuanu ve tme a chladu - prý se jim osvedcila mraznicka.
Další metodou je, že pres rostlinu natáhnete plastikový vak. Udržujte vak lehce vlhký a i s rostlinou jej nechejte na slunci aspon jeden týden. Pak premistete rostlinu do papírového pytle a nechte ji uschnout tak, aby byla vhodná ke kourení. Proces zrání vede k odstranení chlorofylové chuti. Pamatujte, že tak, jako mnoho vecí v živote, i marihuana zraje s vekem.
Zdroj /grass-ganja.wz.cz